به کودکتان نشان دهید که به او احترام می گذارید

به کودکتان نشان دهید که به او احترام می گذارید

هشت راه ساده برای اینکه به کودکانتان نشان دهید به آنها احترام می گذارید و برایشان ارزش قائل هستید.

هشت راه ساده برای اینکه به کودکانتان نشان دهید به آنها احترام می گذارید و برایشان ارزش قائل هستید.
۱- با فرزندتان زمانی را در تقویم علامت بگذارید که ” وقت مخصوص با هم بودن ” باشد. از کودکتان بپرسید چه کار خاصی را دوست دارد با شما انجام دهد و در آن زمان آن را انجام دهید.
۲- بنویسید به چه علت فرزندتان خاص است و از داشتن او چقدر خوشحالید و این یادداشت را زیر بالش او بگذارید.
۳- آلبوم مخصوصی از عکس های دو نفری خودتان و کودکتان درست کنید و آن را به او هدیه دهید.
۴- شمع و شمعدان خاصی بخرید و هر شبی که می خواهید  فقط دو نفری حرف بزنید و کتاب بخوانید، شمع را به آن مناسبت روشن کنید. می توانید این حرکت را به صورت سنت درآورید.
۵- هر سال نامه ای بنویسید و شرح دهید چرا از اینکه فرزندتان بخشی از زندگی شما است، خوشحال هستید. نامه را دو نفری بخوانید. همۀ این برنامه ها را نگه دارید و به مناسبت تولد بیست و یک سالگی اش هدیه ای خاص به او بدهید.
۶- جعبه کفشی را با عکس، بریده های مجله و جملات نشانگر ویژگی های مورد علاقۀ شما که کودکتان دارا است بپوشانید. یادگاری های خاص کودکتان را در این جعبه نگه دارید.
۷- پنج قدرت منحصر به فرد فرزندتان را که در او محترم می شمارید، برایش بگویید. سپس با ماژیک بر هر انگشت او یکی از آن ویژگی ها را بنویسید. شرط می بندیم تا مدتی نمی خواهد آن دستش را بشوید.
۸- آگاهانه از او نزد شخص دیگری تعریف کنید. توجه داشته باشید که او حرف های شما را بشنود، اما نفهمد که مخصوصاٌ این کار را کرده اید.

Related post

یک دیدگاه