تقویت اعتماد به نفس کودکان

تقویت اعتماد به نفس کودکان

برای حریم خصوصی فرزندتان احترام قایل شوید.
وقتی کودکان احساس می کنند چیزهایی دارند که فقط متعلق به خودشان استت و میتوانند در مورد آن تصمیم گیری کنند ، احساس قدرت و تسلط پیدا کرده و این موضوع موجب افزایش اعتماد به نفس آنها میشود.

برای حریم خصوصی فرزندتان احترام قایل شوید.
وقتی کودکان احساس می کنند چیزهایی دارند که فقط متعلق به خودشان است و میتوانند در مورد آن تصمیم گیری کنند ، احساس قدرت و تسلط پیدا کرده و این موضوع موجب افزایش اعتماد به نفس آنها میشود.
به مکالمات تلفنی فرزندتان گوش نکنید و یا آن را قطع نکنید.
بدون اجازه فرزندتان از اشیایی که متعلق به اوست ، استفاده نکنید. اشیایی مثل لوازم التحریر ، کتاب ها و…
بدون اطلاع فرزندتان اشیایی را که متعلق به اوست ، دور نریزید و یا نفروشید.
در صورت امکان ، اتاقی را در خانه به او اختصاص دهید و اجازه دهید اتاقش را با سلیقه خودش بچیند. در صورت تمایل کودکتان میتوانید به او در این زمینه کمک کنید.
قبل از ورود به اتاق فرزندتان ، در بزنید تا او نیز بدون اجازه شما به حریم خصوصی شما وارد نشود.
به صورت هفتگی به کودک خود پول مشخصی بدهید و به او بگویید تا برای خرج کردن آن در طول هفته برنامه ریزی کند ( بهتر است دادن پول هفتگی باشد تا ماهانه ، چون برنامه ریزی برای یک ماه برای کودک مشکل است ).
میتوانید به او روش های خرج کردن پول را توضیح دهید . مثلا بگویید میتواند پولش را به ۲ بخش تقسیم کند. ۱ . مخارج روزانه ، ۲ . پس انداز. اما دخالتی در انجام آن نداشته باشید.
فراموش نکنید که یادگیری برنامه ریزی برای خرج کردن پول ، نیاز به زمان دارد. پس اجازه دهید که کودک شما در این زمینه تجربه کسب کند.
گاهی از فرزندتان پول قرض بگیرید و سر موعد آن را به او برگردانید. این عمل موجب میشود تا مسایل مربوط به قرض و بازپرداخت پول را به او آموزش دهید و همچنین او احساس کند که توانسته کمکی به شما بکند.
*به فرزند خود گوش دهید.
با گوش دادن به فرزندتان ، این پیام را به او می رسانید که برای خودش و حرف هایش ارزش قایل هستید. گوش دادن به کودکان نه تنها باعث افزایش اعتماد به نفس آنها می شود ، بلکه باعث میشود که فرزندتان احساساتش را بیان کرده و کنترل بیشتری بر احساساتش داشته باشد.
برای گوش دادن صحیح اصول زیر را رعایت کنید:
الف – در زمان صحبت کردن به او توجه کنید.
برای انجام این کار ، در زمانی که فرزندتان با شما صحبت می کند :
۱ . اگر مشغول کاری هستید ، دست از کار بکشید.
۲ . روی خود را به طرف او برگردانید.
۳ . به او نگاه کنید.
۴ . سعی کنید با خم شدن یا نشستن ، همسطح او شوید.
۵ . به حرف های فرزند خود گوش کنید.
شاید مسایلی که کودک شما مطرح میکند ، برای شما اهمیت نداشته باشد ، اما برای او بسیار مهم است.
ب – ابتدا به احساسات او توجه کنید.
ج – در حین گوش کردن به فرزندتان ، انتقاد یا قضاوت نکنید.
مثلا اگر کودک شما می گوید تو به برادرم بیشتر توجه می کنی. شما نگویید : (( چون برادرت به حرف های من گوش می کنه  و یا اگر امتحانش را خراب کرده است و به همین دلیل ناراحت است ، به او نگویید : تقصیر خودته ، می خواستی درس بخوانی .
د – پس از آن که شدت احساسات کودک کاهش پیدا کرد ،میتوانید از او درباره راه حل مشکل سوال کنید.
پس از این که کودک شما احساساتش را بیان کرد و شما هم به او نشان دادید که احساس او را درک کردید ، میتوانید از او بپرسید که به نظرت برای حل مشکل چه کاری میتوانید انجام دهید.
مثلا اگر نمره ریاضی فرزندتان خوب نشده و از این مسأله ناراحت است ، پس از این که با گفتن این جمله (( از این که نمرت پایین شده ناراحتی )) به او نشان دادید که احساساتش را درک می کنید، به او بگویید (( به نظرت چه کاری باید انجام دهی تا در امتحان بعدی نمره بهتری بگیری؟))
توهین ، تحقیر و گوشزد کردن اشتباهات او ، در زمانی که ناراحت است نه تنها به او کمکی نمی کند ، بلکه باعث تشدید ناراحتی او میشود. بنابراین هرگز در چنین شرایطی این جملات را به فرزندتان نگویید:
تقصیر خودته ، میخواستی دیشب فوتبال تماشا نکنی، صد بار بهت گفتم با این روشی که درس می خونی نمیتونی موفق بشی.

Related post

یک دیدگاه