نه گفتن به کودکی که پستانک به دهان راه می رود

نه گفتن به کودکی که پستانک به دهان راه می رود

گروهی از رفتار درمانگران پستانک ، پتو و حیوانات پشمالوی مورد علاقه ی کودک را اشیای (( ایمنی )) یا (( انتقالی )) می نامند.
بعضی از این اشیاء مانند پستانک و پتو علاوه بر آرامش بخش بودن در موقعیت های دردناک یا هراس آور برای به خواب رفتن کودک هم به کار می آیند. در اغلب موارد وقتی کودک پستانکش را طلب می کند در حقیقت می گوید که خسته است.

 

قوانین پستانک ؛ چگونه بگویید (( نه ، نباید پستانک به دهان در منزل پرسه بزنی.))
گروهی از رفتار درمانگران پستانک ، پتو و حیوانات پشمالوی مورد علاقه ی کودک را اشیای (( ایمنی )) یا (( انتقالی )) می نامند.
بعضی از این اشیاء مانند پستانک و پتو علاوه بر آرامش بخش بودن در موقعیت های دردناک یا هراس آور برای به خواب رفتن کودک هم به کار می آیند. در اغلب موارد وقتی کودک پستانکش را طلب می کند در حقیقت می گوید که خسته است.
((تو میتونی هر وقت بخوای پستونکت رو داشته باشی ، به شرط اینکه اونو فقط تو اتاقت بمکی .))
با یک قانون ساده میتوان ضمن حفظ ارزش پتو یا پستانک به عنوان آرامش بخش و نیز کمک کننده به خواب استفاده ی بیش از حد از آنها را نیز محدود کرد.
کودک درک کافی برای تفاوت قائل شدن بین این قانون و وقفه دارد اما در صورت اجرا و تاکید مناسب بر آن درک تفاوت این دو برای کودک آسان تر میشود.
این قانون ، تنبیه یا مجازات نیست ، بلکه فقط تاکیدی بر این امر است که هر چیز یا هر کاری جای مخصوص به خود را دارد. زمان احساس نیاز به استفاده از توالت به سمت توالت می رویم و هنگام خستگی اتاق خواب مکانی است که به آن پناه می آوریم.
مانند هر قانون دیگری این قانون نیز دارای استثناهای مهمی است. اگر برای انجام کاری مجبور به رانندگی طولانی ( یک ساعت یا بیشتر ) هستید که در ضمن آن احتمال به خواب رفتن کودک وجود دارد پستانک را میتوانید همراه ببرید. در مهد کودک (( تشک خواب)) میتواند جایگزین (( اتاق خواب )) باشد.
اگر احتمال می دهید در موقعیت هراس آور یا ناراحت کننده ای مانند مطب پزشک قرار گیرید برای جبران سریع و بهبود بخشیدن به اوضاع ، پستانک را حتما همراه خود داشته باشید.
چنانچه کودک در منزل صدمه ای به خود وارد آورده باشد همراه او تا اتاق خوابش بروید و به او پیشنهاد کنید دو نفری روی تختش بنشینید ( به همراه پستانکش) .
وقتی احساس کردید بحران برطرف شده است و دیگر به حضور شما نیازی نیست از او بپرسید آیا اشکالی ندارد اتاق را ترک کنید؟ به او یادآوری کنید پستانک باید در اتاق خوابش بماند و اگر او بخواهد کمی بیشتر در آغوش شما ناز کند فورا پیش او برخواهید گشت.
عفونت گوش و تغییر شکل دندان ها با مکیدن پستانک بی ارتباط نیست اما اعمال این قانون در برنامه ی کنترل و مدیریت رفتار کودک از این عواقب و پیامدها جلوگیری خواهد کرد.
همچنین در تشخیص خستگی کودک به شما و نیز به خود کودک کمک میکند و کودک را به انتخاب مورد مناسب بر می انگیزد. به این ترتیب کودک هنگام خستگی به جای بدرفتاری به اتاقش خواهد رفت.

Related post

یک دیدگاه