نه گفتن به کودکی که پستانک به دهان راه می رود

نه گفتن به کودکی که پستانک به دهان راه می رود

گروهی از رفتار درمانگران پستانک ، پتو و حیوانات پشمالوی مورد علاقه ی کودک را اشیای (( ایمنی )) یا (( انتقالی )) می نامند.
بعضی از این اشیاء مانند پستانک و پتو علاوه بر آرامش بخش بودن در موقعیت های…

ادامه مطلب

رقابت برادر و خواهر

رقابت برادر و خواهر

بارها از والدین شنیده ایم که دو فرزندم اغلب با یکدیگر درگیرند و مدام به هم صدمه می زنند. آنها نه قصد کشتن هم را دارند و نه از یکدیگر متنفرند؛ تنها رفتارهای خصومت آمیزی نسبت به هم دارند.

ادامه مطلب

آیا نگهداری از بچه دوم آسان تر است ؟

آیا نگهداری از بچه دوم آسان تر است ؟

بسیاری از والدین عقیده دارند که مراقبت از بچه دوم آسان تر از بچه اول است. عوامل زیادی وجود دارد که نگهداری از بچه دوم را آسان می کند. بعضی از این عوامل مربوط به والدین و بعضی مربوط به فرزند…

ادامه مطلب

کودک نوپا

کودک نوپا

در این دوره کودک نمی تواند به خوبی صحبت کند، او فقط چند کلمه یاد گرفته است که البته همیشه یکی از این کلمات نه می باشد، و هنوز مهارت های جسمانی و اجتماعی کافی ندارد.

هنگامی که

ادامه مطلب