بیماری پورپورای هِنوخ – شونلاین در کودکان در این بیماری رگ‌های کوچک خونی شکننده می‌شوند و خون از آن‌ها نشتت می‌کند . نشت خون به درون پوست منجر به جوش‌های مشخصی می‌شود که ویژه‌ی این عارضه است و نشت خون به درون مفاصل ، کلیه‌ها و مجرای گوارشی موجب علائم مختلف دیگر می‌گردد. در این بیماری

اهمیت انعطاف پذیری کودک در بحث پیرامون ویژگی های کودکی که از امنیت روانی برخوردار است، توجه به مفهوم انعطاف پذیری یا بهبود پذیری اهمیت دارد. زیرا امنیت و بهبود پذیری مشترکات زیادی با یکدیگر دارند. در بحث پیرامون ویژگی های کودکی که از امنیت روانی برخوردار است، توجهه به مفهوم انعطاف پذیری یا بهبود پذیری

بجای نه گفتن به کودک چه میتوان کرد ؟  کودکان معمولاً در برابر شنیدن واژه «نه» واکنش بدی نشان می‌دهند.خوشبختانه جایگزین‌هایی برای واژه‌های منفی وجود دارند. کودکان معمولاً در برابر شنیدن واژه «نه» واکنش بدی نشان می‌دهند.خوشبختانه جایگزین‌هایی برای واژه‌های منفی وجود دارند. هرچه بیشتر «نه»به کودک بگویید او بیشتر سرپیچی می‌کند و شاید پس از شنیدن ۱۰ بار

علائم کمبود توجه و تمرکز و – قسمت دوم بهانه گیری یکی دیگر از گرفتاری هایی است که این بچه ها دارند . کوچک ترینن موضوعی را بهانه ای قرار می دهند برای ابراز ناراحتی و خشم خودشان همان طور که بیان شد قرار و آرام ندارند و دائما در حال حرکت هستند و اگر

اصلاح رفتار کودکان(کودکان بیش فعال) – بخش اول ضمن اینکه نباید به هیچ عنوان و بدون نظر روانپزشک، دارو را کم و زیاد و یاا قطع کرد. به یاد داشته باشید اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه، بیشتر از اینکه قابل درمان باشد، قابل کنترل است. مثال: علیرضا که شش سال دارد مدام در

آلودگی کودکان بهHIV و ایدز بیشتر کودکان آلوده به HIV(ویروس نقص دستگاه ایمنی انسان) این ویروس راا قبل از تولد یا در نزدیکی زمان تولد از مادر خود میگیرند. بیشتر کودکان آلوده به HIV(ویروس نقص دستگاه ایمنی انسان) این ویروس را قبل از تولد یا در نزدیکی زمان تولد از مادر خود میگیرند. آلودگی به

به کودکان یاد بدهید مؤدبانه مخالفت کنند. مؤدب بودن به معنی همیشه موافق بودن با عقاید دیگران نیست. لازم است بهه کودکانمان یاد بدهیم که مخالفت کردن اشکالی ندارد، اما نکته این است که مؤدبانه مخالفت کنند و این مهارتی است که شما باید آموزش دهید. مؤدب بودن به معنی همیشه موافق بودن با عقاید دیگران نیست.

مشکلات شایع استخوان بندی نوزادان، شیرخواران و کودکان این نوع انحراف پا در نوزادان، شایع و طبیعی است و با رشد کودک بهبود میی یابد و تصویربرداری ضرورت ندارد. – تغییر شکل زانو و ساق پاها این نوع انحراف پا در نوزادان، شایع و طبیعی است و با رشد کودک بهبود می یابد و تصویربرداری ضرورت ندارد. پدر و مادر باید