دعوا کردن در کودکان یکی از آزار دهنده ترین مسائل در جریان رشد کودکان ، درگیری میان آنهاست .. کنترل این شرایط به دلیل سر و صدای فراوان و اندک بودن درک کودکان بسیار مشکل است. همه ی ما دوست داریم کودکان با یکدیگر کنار بیایند و بدون درگیری و سر و صدا بازی کنند. یکی از

تاثیر گروه همسالان در تنظیم هیجان کودکان – قسمت دوم تنظیم هیجان در دورۀ نوجوانی هم از اهمیت زیادی برخوردار است. نوجوانانی که مشکلاتی در مقابله با هیجانات منفی دارند، ممکن است به دنبال حمایت اجتماعی بروند، که این کار برای بعضی از آنها روشی برای احساس خُلق است. تنظیم هیجان در دورۀ نوجوانی هم از

تاثیر گروه همسالان در تنظیم هیجان کودکان – قسمت اول تنها والدین و معلمان نیستند که توانایی کودک را در تنظیم هیجان تحت تاثیرر قرار می دهند؛ گروه همسالان هم نقش مهمی را ایفا می کنند. همسالان برای همدیگر حکم آموزندگان را دارند. کودکان در حین تعامل و بازی و یادگیری، شدیداً تحت تاثیر همسالانشان

ویژگی های بلوغ در کودکان مبتلا به اوتیسم و کودکان عادی زمانی که کودکان از هر گروهی به سنین بلوغ می رسند، تغییرات جسمانی وو روانی چشم گیری در آنها مشاهده می شود.  برای کودکان مبتلا به اوتیسم که قبل از این دوره در برابر تغییرات حتی بسیارر اندک و جزئی مقاومت و سرسختی نشان می دادند،

محرومیت زمانمند در مورد دو کودک سارا ده‌ساله و سمیرا نه‌ساله، باهم دعوا کرده و به یکدیگر بدوبیراه می‌گفتند.. ازآنجایی ‌که پدر معتقد بود سارا آغازکنندۀ این دعوا بوده است، تنها او را با محرومیت زمانمند مواجه کرد. سارا ده‌ساله و سمیرا نه‌ساله، باهم دعوا کرده و به یکدیگر بدوبیراه می‌گفتند. ازآنجایی ‌که پدر معتقد بود

تلاش تک فرزندان برای شبیه شدن به والدین ارزش ها ، ویژگی های شخصیتی و رفتار والدین تاثیری شگرف در شکل گیریی شخصیت کودکان به ویژه در سنین پایین تر دارد. افزون بر شباهت های میان والدین و فرزندان سه عامل مهم در تشویق کودکان برای شبیه شدن به والدین وجود دارد ارزش ها ، ویژگی های شخصیتی

تحسین کردن کودکان یکی از قدیمی ترین راهکارهای والدین برای تشویق کودکان به رفتار خوب،، تحسین است. جون گروسِک روانشناس، در پژوهشی که به کمک دستیارانش انجام داد، متوجه شد کودکانی که اغلب برای بخشندگی شان مورد تحسین مادرانشان قرار می گرفتند، به نسبت کودکان دیگر بخشندگی کمتری داشتند. یکی از قدیمی ترین راهکارهای والدین برای تشویق کودکان

تکالیف مدرسه و کودکان ناتوان در یادگیری بسیاری از والدین کودکانی که در یادگیری ناتوان هستند، از تکالیف مدرسه وحشت دارند. هدف اصلی از انجام تکالیف، فراگیری بهتر مطالب درسی است. بسیاری از والدین کودکانی که در یادگیری ناتوان هستند، از تکالیف مدرسه وحشت دارند. هدف اصلی از انجام تکالیف، فراگیری بهتر مطالب درسی است.