پس ریز معده  مری در کودکان پس ریز معده – مری که چند هفته بعد از تولد رخ می دهد ، یکی از مشکلات شایع در سال اول تولد است. محتوای معده ی کودک به داخل مری پس زده میشود زیرا ماهیچه ی واقع در ورودی معده ضعیف است . در بیشتر موارد ، پس

اهمیت انعطاف پذیری کودک در بحث پیرامون ویژگی های کودکی که از امنیت روانی برخوردار است، توجه به مفهوم انعطاف پذیری یا بهبود پذیری اهمیت دارد. زیرا امنیت و بهبود پذیری مشترکات زیادی با یکدیگر دارند. در بحث پیرامون ویژگی های کودکی که از امنیت روانی برخوردار است، توجهه به مفهوم انعطاف پذیری یا بهبود پذیری

بجای نه گفتن به کودک چه میتوان کرد ؟  کودکان معمولاً در برابر شنیدن واژه «نه» واکنش بدی نشان می‌دهند.خوشبختانه جایگزین‌هایی برای واژه‌های منفی وجود دارند. کودکان معمولاً در برابر شنیدن واژه «نه» واکنش بدی نشان می‌دهند.خوشبختانه جایگزین‌هایی برای واژه‌های منفی وجود دارند. هرچه بیشتر «نه»به کودک بگویید او بیشتر سرپیچی می‌کند و شاید پس از شنیدن ۱۰ بار

مشکلات شایع استخوان بندی نوزادان، شیرخواران و کودکان این نوع انحراف پا در نوزادان، شایع و طبیعی است و با رشد کودک بهبود میی یابد و تصویربرداری ضرورت ندارد. – تغییر شکل زانو و ساق پاها این نوع انحراف پا در نوزادان، شایع و طبیعی است و با رشد کودک بهبود می یابد و تصویربرداری ضرورت ندارد. پدر و مادر باید

آنچه در جنبۀ شخصی می‌گنجد عبارت است از تفریح و سرگرمی، باهم بودن،، تماس‌های دلگرم‌کننده و بازی. این عناصر در لحظه‌های خاصی رخ می‌دهند که در آن از قدردانی به‌زانو می‌افتیم و از شادی اوج می‌گیریم. جیمی ریزر در کتاب خود، تربیت کودکانی که بتوان با آن‌ها زندگی کرد، ماهیت دوگانۀ نقش تربیت را بیان می‌کند.

اگر از مطالعه لذت می برید آن را به طور آشکار نشان دهید و درباره ی آنن صحبت کنید کودک شما نیز همین کار را خواهد کرد. اگر از مطالعه لذت می برید آن را به طور آشکار نشان دهید و درباره ی آن صحبت کنید کودک شما نیز همین کار را خواهد کرد. کلمات

می خواهم کودکم در اتاق خواب خودش بخوابد !  کودک را به اتاق‌خوابش می‌برید. چراغ خوابش را روشن می‌کنید، کمی باهم حرف می‌زنید، کتاب می‌خوانید،به همه بهانه‌های کودک جواب می‌دهید، برایشش آب می‌آورید. کودک را به اتاق‌خوابش می‌برید. چراغ خوابش را روشن می‌کنید، کمی باهم حرف می‌زنید، کتاب می‌خوانید،به همه بهانه‌های کودک جواب می‌دهید، برایش آب

مشکلات کودکان تحت فشار  کودک به اوقات فراغت نیازمند است. او نیاز دارد که به بازی هایی بدون برنامهه ریزی قبلی بپردازد و به این صورت فشار درونی خود را کاهش داده و به آرامش روانی برسد. کودک به اوقات فراغت نیازمند است. او نیاز دارد که به بازی هایی بدون برنامه ریزی قبلی بپردازد و به این صورت