زندگی با خواهر یا برادر معلول یا کم توان قسمت اول

زندگی با خواهر یا برادر معلول یا کم توان – قسمت اول

اگر یکی از فرزندانتان دچار معلولیت جسمانی یا مشکلات یادگیری است یا از یکک بیماری مزمن رنج می برد، تنها او نیست که به توجه ویژه نیاز دارد. خواهر یا برادر او نیز نگرانی ها و نیازهای خاص خود را دارد. در چنین مواردی رابطۀ هم شیرها پیچیدگی های خاص خود را دارد.

اگر یکی از فرزندانتان دچار معلولیت جسمانی یا مشکلات یادگیری است یا از یک بیماری مزمن رنج می برد، تنها او نیست که به توجه ویژه نیاز دارد. خواهر یا برادر او نیز نگرانی ها و نیازهای خاص خود را دارد. در چنین مواردی رابطۀ هم شیرها پیچیدگی های خاص خود را دارد.
برخی از احساس های معمول در این بچه ها عبارتند از احساس حسادت، ناکامی و خشم. گاهی احساس ناکامی آنها از مشکلات جسمی ناشی می شود: چرا نمی توانم مثل آنها تند بدوم؟ چرا باید این آمپول ها را بزنم؟ چرا باید این غذا را بخورم، اما به او کیک کاکائیویی می دهید؟
گاهی به ویژه وقتی فرزند اول مشکل یادگیری دارد، در ابتدا همه چیز خوب پیش می رود تا اینکه فرزند دوم از نظر مراحل رشد و استقلال از فرزند اول جلو می زند.
گاهی فرزند معلول از اینکه این همه در مراقبت از او وسواس به خرج می دهند، ناراحت می شود. وقتی این هم شیرها به سن نوجوانی می رسند، یکی از آنها با دوستان خود بیرون می رود و از زندگی اجتماعی لذت می برد، اما هم شیر دیگر احساس می کند که در دورۀ کودکی خود گیر کرده است و نمی تواند به تنهایی برای خود راهی در دنیا باز کند.
شاید به نظرتان عجیب برسد، اما بسیاری از بچه ها نسبت به هم شیر معلول خود حسادت می کنند. چرا آنها اینطوری به من توجه نمی کنند؟
چطور وقتی خواهرم یاد گرفت اسم خود را بنویسد، مادر و پدرم آنقدر خوشحال شدند، اما به من که تمام نمره هایم ۲۰ است، کسی توجه نمی کند؟
گاهی هم شیرهای کودکان معلول نقش حمایت از والدین خود را به عهده می گیرند و به دقت مراقب هستند که چیزی نگویند تا باعث ناراحتی والدین شان شود.
برای اینکه چنین بچه هایی بتوانند نگرانی ها و ناراحتی های خودشان را به زبان بیاورند گاهی لازم است که توجه ویژه ای به آنها داشته باشید و صمیمانه به حرف دل آنها گوش کنید. از یک کارشناس کمک بگیرید تا شما را راهنمایی کند که چگونه دربارۀ معلولیت فرزندتان به هم شیرهایش توضیح دهید.
ممکن است هم شیر کوچکتر نتواند درک کند که خواهر یا برادر بزرگترش به دلیل بیماری جسمانی، هنوز مانند او حالت بچه های کوچک را دارد و ممکن است از این نگران باشد که خودش هم دچار همین مشکل شود. در این صورت، رفع ابهامات و از بین بردن نگرانی های فرزند کوچکترتان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
گاهی بزرگ کردن کودکی که معلولیت هایی دارد، پر هزینه است. با بزرگتر شدن بچه ها، ممکن است فرزند سالم شما نسبت به هزینه هایی که باید صرف نیازهای ویژۀ فرزند معلول خود کنید، حسادت ورزد؛ به ویژه اگر به دلیل هزینه های سنگین فرزند معلول، فرزند سالم شما از برخی نیازهای خاصِ خود محروم شود.
ادامه را در مطلب بعد بخوانید…

Related post

یک دیدگاه